boes.org barn rättigheter
..allmänt kända bland vuxna och barn
 

 

Artikel 42
Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.
Förenta Nationerna  

barns rätt 1-4.
barns rätt  5-41.
barns rätt  42-54.

               
http://boes.org
Rättigheter för nästa generation  -  genom internationellt samarbete i dag.


barns rättigheter