boes.org barn rättigheter
Massmedia, massmedier, ska säkerställa att barnet....
 

Artikel 17
Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och skall säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall för detta ändamål....
Förenta Nationerna  

rättigheter för barnet 1-4.
massmedia, massmedier och rättigheter för barnet  5-41.
rättigheter för barnet  42-54.

               
http://boes.org
Rättigheter för nästa generation  -  genom internationellt samarbete i dag.


barns rättigheter