boes.org Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter

Artikel 1
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.
Förenta Nationerna  

1. FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, 1 - 30

2. barns rättigheter 5-41
3. barns rättigheter 5-41
4. barns rättigheter 42-54

               
http://boes.org
barns rättigheter