boes.org barnets rettigheter
..alminnelig kjent for voksne og barn
 

 

 

Artikkel 42
Gjennom egnete og aktive tiltak påtar partene seg å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn.
forente nasjoner  

barnets rettigheter 1-4.
barnets rettigheter  5-41.
barnets rettigheter  42-54.

               
http://boes.org
barnerett