boes.org barnekonvensjon
FN's barnekonvensjon

Artikkel 3
Ved alle handlinger som vedrører barn og som foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal det først og fremst tas hensyn til hva som gavner barnet best.....
Forente nasjoner  


FN's barnekonvensjon 1-4.
FN's barnekonvensjon 5-41.
FN's barnekonvensjon 42-54.

               
http://boes.org
barnerett