boes.org barns rättigheter
Din hjälp att stoppa barnpornografi!

 
Sänd ett e-mail med Ditt tips - direkt
till Rikskriminalpolisen i Sverige, som även förmedlar
anmälan och tips till respektive land, samt till Interpol.

När?     Var?     Hur?     Vem?     Vilka?     Varifrån?
 
Alla barn har samma rättigheter.
Alla barns rättigheter behöver Din hjälp
för att nå alla de utsatta barn som behöver hjälp
Anmäl barnpornografi här!
   
Danish Convention 1-4 Finnish 1-4 Norwegian 1-4 Swedish 1-4 Scandinavian Square
BOES.ORG Main INDEX
Multilingual Human Rights / Children's Rights Across the World
Deutsch     Español     Français     Italiano     Other Languages