boes.org
..lastenkin tietoon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti
 

 

 

42 Artikla
Sopimusvaltiot sitoutuvat saattamaan yleissopimuksen periaatteet ja määräykset yleisesti niin aikuisten kuin lastenkin tietoon tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti.
Yhdistyneiden Kansakuntien  

tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti 1-4.
tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti 5-41.
tarkoituksenmukaisesti ja aktiivisesti 42-54.
 

               
http://boes.org