boes.org
..tärkeän tehtävän ja takaavat, että lapsella on..
 

17 Artikla
Sopimusvaltiot tunnustavat joukkotiedotusvälineiden tärkeän tehtävän ja takaavat, että lapsella on käytettävissään tietoa moninaisista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä, erityisesti niistä, jotka tähtäävät hänen sosiaalisen, hengellisen ja moraalisen hyvinvointinsa ja ruumiillisen terveytensä edistämiseen. Tässä tarkoituksessa sopimusvaltiot:
Yhdistyneiden Kansakuntien  

Lasten ihmisoikeudet 1-4
Lasten ihmisoikeudet 5-41
Lasten ihmisoikeudet 42-54
 

               
http://boes.org