boes.org
Lasten ihmisoikeudet
 

 

Artikla 3
Kaikissa yksityisen tai julkisen sosiaalihuollon, oikeusistuimen, hallinnollisten viranomaisten tai lakeja säätävien elimien suorittamissa lapsiin kohdistuvissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
Yhdistyneiden Kansakuntien  

..huomioon lapsen etu. Lasten ihmisoikeudet 1-4.
..huomioon lapsen etu. Lasten ihmisoikeudet 5-41.
..huomioon lapsen etu. Lasten ihmisoikeudet 42-54.
 

               
http://boes.org