boes.org barnets rettigheder
Massemedier og massemediernes rolle for barnet
 

 

Artikel 17
Deltagerstaterne erkender massemediernes vigtige rolle og skal sikre, at barnet har adgang til information og materiale fra forskellige nationale og internationale kilder, særligt sådanne, hvis formål er at fremme barnets sociale, åndelige og moralske velfærd og fysiske og psykiske sundhed. Med henblik herpå skal deltagerstaterne....
Forenede Nationer  

barnets rettigheder 1-4.
massemedier og massemediernes rolle for barnet 5-41.
barnets rettigheder 42-54.

               
http://boes.org
børn rettigheder