boes.org barnets rettigheder
Barnets tarv, og rettigheder
 

 

Artikel 3
I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række....

barnets tarv, og rettigheder 1-4.
barnets tarv, og rettigheder 5-41.
barnets tarv, og rettigheder 42-54.

               
http://boes.org
børn rettigheder